Expoziţie de fotografie „LACUL CELOR O MIE DE POVEŞTI”