Expoziţia de fotografie „Urme ale artiştilor italieni la Iaşi” (Italia, 19.11 -10.12 2017)

ÎNTREVEDERI PUBLICE